Conditie- en voorbereidingstochten voor een meerdaagse huttentocht

Vorige
De NKBV-Sectie Masters start een pilot voor ‘conditietochten’: selectieve voorbereidingswandelingen voor mensen die twijfelen of zij een fysieke huttentocht kunnen maken in de bergen, maar dat wel graag willen.
In- en aanleiding:
Dit initiatief bouwt verder op de succesvolle ervaringen met het project Fit en Vitaal.
De aanleiding voor dit initiatief is onder andere dat er elk jaar enkele deelnemers aan geplande berg- en huttentochten zijn, die een zekere overschatting blijken te hebben van hun fysieke capaciteit om die tocht comfortabel te kunnen voltooien.
Een en ander is tot stand gekomen in overleg met de NKBV en de Medische Commissie van de NKBV.
Deelname aan deze conditietocht geeft geen garantie dat een huttentocht kan worden voltooid, maar geeft wel inzicht of de eigen fysieke capaciteiten toereikend zijn en/of extra inspanningen gedaan moeten worden.

Wat houdt zo’n conditie- en voorbereidingstocht tocht in?
De tocht wordt gehouden op een locatie in Nederland met een uitdagend landschap. De deelnemers moeten een volledige uitrusting voor een berg-/huttentocht meenemen. Ook moeten ze proviand en drinken voor 1 dag bij zich hebben.Aan deze tocht kunnen maximaal 8 personen deelnemen.
De tocht zal de lengte/tijdsduur hebben van een gemiddelde dag-etappe in een berg-/huttentocht, max. 5 uur, e.e.a. conform de door de NKBV opgestelde voorwaarden.
Twee ervaren bergwandelaars zijn aanwezig om leiding te geven aan de tocht. Zij kunnen ook adviezen geven m.b.t. de uitrusting. Zie hiervoor
https://www.bergsportreizen.nl/handige-pagina-s/voorbereiding-naar-de-bergen.html .
Ook kunnen we verwijzen naar een serie e-mails die de NKBV onlangs gestart is over de voorbereiding van een bergtocht: https://mail.nkbv.nl/ct/m19/k1/C1Xa8CP2Lms1d30NPohCwABoW6FIVs79JnMZiXhdq9Y_ldSwUVHoimBlvvN-i-4L/LsDK9c7LKrMwSaX?utm_source=nieuwsbrief_jan&utm_medium=email&utm_campaign=nkbv_nieuwsbrief
De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar doen en laten. De NKBV, NKBV-Sectie Masters en de tochtleiders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld en deelname betekent dat hiervan kennis is genomen.

Nadere informatie:
- Datum, 4 maart of 18 maart 2023
- Starttijd 10.30 uur
- Startlocatie: Parkeerplaats de Zilk, Amsterdamse Waterleiding Duinen,
Joppeweg 1, 2191 AW De Zilk
- De rugzak moet een volledige huttentocht uitrusting bevatten van max. 10 kg, inclusief 1 liter water en een lunch maaltijd.
- De deelnemers hebben zelf besloten dat ze fysiek de tocht aankunnen.
- Bij twijfel adviseren we om eerst contact op te nemen met een medisch/paramedisch deskundige, bijv. de huisarts of fysiotherapeut.
- Deelnemers doen mee aan deze conditietocht op eigen risico;
- Het maximum aantal deelnemers voor deze tocht is 8. Bij overschrijding van het aantal deelname plaatsen zal de volgorde van aanmelden beslissend zijn;
- Zij die besluiten zich aan te melden voor deelname geven daarmee aan met het bovenstaande in te stemmen.

Aanmelden:
Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór 1 maart 2023 bij Otto Laureijs (ottolaureijs@gmail.com). Klik hier: stuur van een antwoord mail en vul het aanmeldingsformulier in de mail in.

Met vriendelijke berggroeten,

Otto Laureijs,
mede namens het Bestuur NKBV-Sectie Masters, Zeist, 7-2-2023


Aanmeldingsformulier:

Naam (voornaam, voorletters en achternaam): ……………………………………………

Geeft zich op voor de conditie/voorbereidingstocht op: ........ maart 2023

en gaat akkoord met de voorwaarden.