Het is ons beleid de privacy van personen zoveel mogelijk te beschermen. Daarom plaatsen wij geen persoonlijke informatie van mensen op de website, als zij daar geen toestemming voor hebben gegeven.


Een paar spelregels

Voor foto's en video's
Heb je leuke foto's of filmmateriaal? Zijn het een paar, dan kun je ze mailen naar redactie@sectiemasters.nkbv.nl, als het er meer zijn stuur ze dan met Wetransfer.com naar redactie@sectiemasters.nkbv.nl. Dit is een zeer eenvoudig programma om materiaal tot 2 GB te versturen. Hier vind je de handleiding van Wetransfer.com.

Let op het volgende:

  • Het is belangrijk dat je bij de toezending aangeeft, dat je de betreffende personen om toestemming hebt gevraagd, dat te mogen doen. Dit geldt natuurlijk alleen voor mensen die duidelijk herkenbaar in beeld komen. Als je dit niet aangeeft, zullen wij het materiaal niet plaatsen.
  • Het aangeleverde materiaal moet vrij van rechten zijn.
  • Wij behouden ons het recht voor om een selectie van het toegezonden materiaal te mogen maken en te bewerken.


Voor teksten
Heb je een leuk verslag, nieuws, interview of aankondiging? Mail ze naar redactie@sectiemasters.nkbv.nl.

Let op het volgende:

  • Het aangeleverde materiaal moet vrij van rechten zijn.
  • Wij behouden ons het recht toe om de tekst te mogen selecteren en te redigeren. Als er namen van derden in de tekst staan, zullen wij alleen de voornamen plaatsen.