Activiteiten overzicht

Klimsport

Klimmen is voor iedereen. Ga mee klimmen in de hal of schrijf je in voor een klimweekend in de rotsen van de Ardennen of voor een andere klimactiviteit buiten Nederland.

Informatie over het klimmen met NKBV-Sectie Masters

Een aantal belangrijke punten, voorwaarden en informatie over inschrijving als je met ons gaat klimmen vind je hier.

Klimactiviteitenoverzicht

Klimweekends

Drie keer per jaar organiseert de klimcommissie een klimweekend in de Ardennen
Zoek deze activiteit op in de agenda

Klimweekenden van de NKBV sectie MASTERS: een meesterlijke ervaring.

Uitdagend

We organiseren uitdagende klimweekenden, waarin we proberen om de deelnemers op hun eigen niveau net weer een stapje hoger te laten klimmen. Dat betekent dat personen, die nog nooit geklommen hebben instructie krijgen om op een verantwoorde manier hun eerste routes te klimmen. Personen, die al wat ervaring hebben, kunnen geholpen worden om hun klimvaardigheden te vergroten. En personen, die een klimvaardigheidsbewijs hebben, worden in de gelegenheid gesteld om weer verder te oefenen in het klimmen.

Inspannend
Natuurlijk zijn deze activiteiten inspannend. Tijdens onze weekenden hebben we het parool, dat we niet als jonge steenbokken de rotsen opvliegen, maar dat ieder in zijn eigen tempo op een plezierige en veilige manier klimt.

Ontspannend
De ontspanning zit hem in de gemoedelijke, maar toch uiterst serieuze sfeer bij de rotsen en ook in de gezelligheid tijdens de borrel, die op de zaterdagmiddag met een drankje en een hapje na het klimmen wordt georganiseerd. We maken er op een plezierige manier als 50-plusser een leuk weekend van. Het gezellig samenzijn staat bij deze weekenden voorop. We proberen zo mogelijk als groep op één rotsmassief te klimmen.

Vaak gaan ook enkele personen mee, die niet klimmen. Bijvoorbeeld een partner, die geen zin heeft in rotsklimmen. Meestal hebben deze personen een wandelkaart van het gebied of kijken ze of er op de camping of via internet wandelroutes in de omgeving beschikbaar zijn.

Een klimweekend van de NKBV-Sectie Masters duurt van zaterdagmorgen (10.00 uur bij de rotsen) tot zondagmiddag (15.30 uur vertrek vanaf de rotsen). Er wordt op een camping in de omgeving overnacht.
Tijdens het weekend dien je zelf voor je maaltijden zorgen. Vaak maken deelnemers gebruik van de mogelijkheid om al op vrijdag af te reizen en op eigen gelegenheid wat te klimmen. Soms blijven deelnemers na het weekend nog op de camping en/of blijven ze nog enkele dagen klimmen.

Thema’s

In elk weekend geven de instructeurs kort voorlichting en/of instructie rond een thema. Hiermee willen we bevorderen dat deelnemers alert blijven op hun eigen veiligheid en op de veiligheid van de klimmers die ze zekeren. Ook wordt er aandacht besteed aan de klimvaardigheid. Voor alle klimmers is deelname aan dit onderdeel verplicht.

De klimcommissie bepaalt in onderling overleg de touwindeling, wie er met wie klimt.

 

Kosten

De kosten voor deelname aan een weekend bedragen € 22,50 per persoon. Dit bedrag is inclusief de hapjes en drankjes op zaterdagavond. De kosten voor de deelnemers, die niet klimmen, bedragen € 12,50.
Daarnaast moet je rekening houden met de kosten van maaltijden, camping, reis, klimjaarkaart, verzekering.

Aanmelden

Je kunt je via de website aanmelden voor een klimweekend. Via de activiteit in de agenda kom je bij het inschrijfformulier. Nadat de inschrijving voor het klimweekend is opengesteld kun je via link naar het aanmeldformulier. Je krijgt dan per mail een bevestiging van de organisator van het weekend met het verzoek om per ommegaande te betalen.
Na het betalen van de deelnemersbijdrage word je definitief op de deelnemerslijst geplaatst.

Circa 2 weken voor aanvang stuurt de klimcommissie informatie over het weekend aan de deelnemers. Hierin is ook een lijst van deelnemers opgenomen met contactgegevens (email, telefoonnummer, woonplaats). Vanuit duurzaamheidsoverwegingen verdient het de aanbeveling om zo mogelijk te carpoolen.

Maximum aantal deelnemers en wachtlijst.

In België wordt per klimgebied een bepaald aantal klimmers toegelaten. Het maximum aantal klimmers staat vermeld bij de toelichting in de agenda. Daar staat ook bij hoe groot de wachtlijst kan zijn. Omdat er ook niet-klimmers kunnen meegaan, maken ook personen op de wachtlijst kans om toch mee te gaan.

Voorwaarden

Kijk hier voor de voorwaarden die gelden bij onze klimaciviteiten.

Klimmidweek

Samen klimmen in de rotsen onder eigen verantwoording.

Zoek deze activiteit op in de agenda

Klimmidweek
De klimcommissie van NKBV sectie Masters organiseert ieder jaar een klimmidweek in België. Tijdens de midweek wordt er geen instructie gegeven. Alle deelnemers klimmen zelfstandig en hebben een outdoor-voorklimbewijs. Je klimt op eigen verantwoording met je gekozen partner voor die dag.
's-Avonds als we weer bij elkaar op de camping zijn, kunnen er weer plannen en afspraken voor de volgende dag gemaakt worden. De deelnemers bepalen elke dag zelf op welke rotsen ze willen klimmen en wie voor die dag de klimpartner is.
Het is mogelijk is om in overleg een gezamenlijke BBQ-avond te organiseren. De klimcommissie van de NKBV sectie Masters stelt voor deze midweek de grote partytent en klimtouwen ter beschikking.

Kosten en inschrijving
De inschrijvingskosten voor deelname aan een midweek bedraagt € 10,00 per persoon. Daarnaast houd je rekening met de kosten van maaltijden, camping, reis, klimjaarkaart en verzekering.
Je kunt je via de website aanmelden voor de midweek. In de agenda staat vanaf de opening van de inschrijving voor de midweek een link naar het aanmeldformulier. Je krijgt dan per mail een
bevestiging van de organisator van de midweek met het verzoek om per ommegaande te betalen.
Na het betalen van de deelnemersbijdrage word je definitief op de deelnemerslijst geplaatst.
Ieder betaalt alle kosten zoals kamperen, eten en drinken voor zichzelf.

Voorwaarden

Kijk hier voor de voorwaarden die gelden bij onze klimaciviteiten.

Bij de klimmidweek gelden enkele extra voorwaarden
Aantoonbare kennis en kunde van het zekeren. Dit kan o.a. op de volgende manier: getoond tijdens deelname aan één of meerdere klimweekenden van NKBV sectie Masters en het bezit van een actueel klimvaardigheidsbewijs 'Outdoor voorklimmen'.
De klimcommissie van NKBV sectie Masters behoudt zich het recht voor, uit oogpunt van veiligheid, deelnemers te weigeren.

Klimmen op een warme locatie

Klimweek op een warme locatie
Zoek deze activiteit op in de agenda

Warm en duurzaam

In het najaar gaan we naar een gebied waar het waarschijnlijk aangenaam warm is. We zoeken een mooi klimgebied uit. Om duurzaam te kunnen reizen is besloten om de klimweek dichter bij huis te organiseren dan voorgaande jaren. In 2023 gaan we daarom naar Frankrijk.

 

Geen instructie

Tijdens de klimweek wordt geen instructie gegeven. Je klimt dus zelfstandig en op eigen verantwoording met je gekozen partner voor die dag.

's-Avonds als we weer bij elkaar op de camping zijn, kunnen er plannen en afspraken voor de volgende dag gemaakt worden.

Het is mogelijk is om in overleg een gezamenlijke BBQ-avond te organiseren of uit eten te gaan. De klimcommissie van de NKBV sectie Masters stelt voor deze klimweek klimtouwen ter beschikking.

 

Kosten en inschrijving

De kosten voor deelname aan de klimweek bedragen € 10,00 per persoon plus de reserveringskosten van de camping. Daarnaast moet je rekening houden met de kosten van maaltijden, camping, reis, klimjaarkaart, verzekering.

Je kunt je via de website aanmelden voor de klimweek. In de agenda staat vanaf de opening van de inschrijving een link naar het aanmeldformulier. Je krijgt dan per mail een bevestiging van de organisator van dat weekend met het verzoek om per ommegaande te betalen.
Na het betalen van de deelnemersbijdrage word je definitief op de deelnemerslijst geplaatst.

Een ieder betaalt alle kosten zoals verblijf, reis, eten en drinken voor zichzelf.

Voorwaarden

Kijk hier voor de voorwaarden die gelden bij de klimactiviteiten van de klimcommissie van de NKBV sectie Masters.
.

Bij de klimweek gelden een paar extra voorwaarden:

Aantoonbare kennis en kunde van het zekeren. Dit kan o.a. op de volgende manier: getoond tijdens deelname aan één of meerdere klimweekenden van NKBV sectie Masters en het bezit van een actueel klimvaardigheidsbewijs 'Outdoor voorklimmen'

De klimcommissie van NKBV sectie Masters behoudt zich het recht voor, uit oogpunt van veiligheid, deelnemers te weigeren.