Activiteiten overzicht

Vergaderingen

NKBV-Sectie Masters is een aparte vereniging binnen de NKBV en dus houden wij éénmaal per jaar een Algemene ledenvergadering.

Activiteiten

Jaarlijkse ledenvergadering

In maart houden wij altijd onze Algemene ledenvergadering. 's-Ochtends en 's-middags hebben we een wandeling en de vergadering vindt plaats tijdens de lunch.

In 2024 is de Algemene ledenvergadering op zaterdag 9 maart. Kijk voor infomatie in onze agenda.

Lidmaatschap NKBV

Om de jaarvergadering bij te wonen moet je lid zijn van NKBV-Sectie Masters. Kijk in het menu bij Over ons - Contact hoe je gratis lid kunt worden van onze sectie.

 

Vergadering van Afgevaardigden (VVA)

Twee keer per jaar houden vertegenwoordigers van alle regio's en secties bij de NKBV samen een vergadering.


In deze vergadering bespreken ze hun belangen bij de NKBV, dienen ze voorstellen ter verbetering in en stemmen ze over voorstellen van het NKBV bestuur en ingediende voorstellen.
Het hoofdbestuur legt hier verantwoording af voor haar beleid.

Elke regio heeft het recht om een aantal leden met stemrecht af te vaardigen, naar rato van haar ledenaantal. Onze sectie Masters kan 2 afgevaardigden naar de VVA sturen. De afgevaardigden worden op de jaarvergadering benoemd.